om mig

Narrativ Psykoterapi,     

Supervision, Undervisning og

Konsultation i Kolding

Samtaleterapi-sidebyside

Eksamineret psykoterapeut MPF

Brita-Marie Jordt Kappel

Birkedam 12P, 6000 Kolding

Ring og book en samtale på     51 92 04 52

om mig

Jeg har en 5 årig uddannelse som psykoterapeut ved DISPUK og er godkendt psykoterapeut MPF, som er et kvalitetsstempel og garanti for min uddannelse og erfaring. Jeg er uddannet socialrådgiver i 1998 og har derfor en kompetent faglig viden efter mangeårig erfaring i arbejdet med børn og deres familie.


Psykoterapeutisk samtaleterapi af bred karakter. Psykoterapeutiske forløb med individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler, både over kort tid såvel som et længere forløb, alt efter støttebehov. Herudover tilbydes terapigrupper for såvel børn og unge, som voksne og familier. Herudover har jeg erfaring med supervision, både individuelt og i grupper. Jeg tilbyder konsultativ indsats og undervisning af forskellig karakter.


Jeg har mange års erfaringer med samtaler om de svære ting i livet, om de håb og drømme mennesker har til deres fremtidige liv. Samtaler som gør, at I kan leve tættere på jeres værdier i livet. Det er det, der skaber forandring...

KONTAKT MIG


Psykoterapeut Brita-Marie Jordt Kappel på Mobil 51920452 eller pr. mail britamariekappel@gmail.com

Adressen er: Birkadam 12P, 6000 Kolding


Vi kan aftale dit behov for Samtaleterapi, Supervision, Konsultative Opgaver og/eller Undervisning...


Individuel terapi 1 time 900 kr. Familie- og Parterapi 1½ time 1100 kr. 


Studerende, sygedagpengemodtagere eller anden offentlig ydelse: individuel terapi 1 time 600 kr.


De andre opgaver aftales ved personlig kontakt, da dette afhænger af opgavens indhold mm.


Jeg glæder mig til, at høre fra dig.De kærligste hilsner Brita-Marie

Samtaleterapi-sidebyside

Eksamineret psykoterapeut MPF

Brita-Marie Jordt Kappel


Herunder kan du finde oplysninger om min uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrund, ligesom du kan læse nogle personlige fortællinger om mig...

SUPERVISOR

2017 - Supervision individuelt og i grupper i Fredericia Kommune. Familiebehandlere, psykologer, familiekonsulenter, kontaktpersoner og ledere

2015 - 2017 Supervision for medarbejdere i børnehave og vuggestue, med AKT funktion og ledelsesansvar

2008 - 2013 Supervision individuelt og i gruppe på Behandlingshjemmet Helsehjemmet. Pædagogisk personale, speciallærere, forskelligt personale, såvel                                uuddannet, som med ledelsesansvar


FACILISATOR AF FOREDRAG/UNDERVISNING

2020 - CHOK OG TRAUMER - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning ved Aabenraa Kommune

2019 - PTSD ind i familien - Narrativ Traumebearbejdning (Narrativ Story Telling NST) - Foredrag på landsmøde i STOK regi (Dansk Forening for Systemisk og               Narrativ Terapi og Konsultation)

2019 - 4 dages undervisning i Narrative Samtalekort Familie & Ungdomscenteret i Fredericia Kommune

2019 - PTSD ind i familien - Narrativ Traumebearbejdning (Narrativ Story Telling NST) - Foredrag i STOK region Syddanmark (Dansk Forening for Systemisk og             Narrativ Terapi og Konsultation)

2016 - Narrative Samtaler om Traumer - Kroppen som Respons. En del af min uddannelse på DISPUK, 3070 Snekkersten

2016 - Narrative Samtaler, Krop og Stemninger - Foredrag i STOK regi (Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi Og Konsultation)

2016 - Narrative Samtaler, med særligt fokus på Bevidning – Opholdssted, STEDET, 3060 Espergærde

2015 - Narrative Samtaler med Unge, Opholdssted – STEDET, 3060 Espergærde

2015 - Narrative Samtaler med Børn - Foredrag i STOK regi (Dansk Forening for Systemisk og Narrativ Terapi Og Konsultation)

2011 - Narrative Børne- og Unge Samtaler, fokus på Små Bevidninger i Pædagogisk Praksis, Rønshoved Skolehjem, 6340 Kruså

2010 - Narrative Samtaler med Børn, Små Bevidninger i Pædagogisk Praksis, Behandlingshjemmet Helsehjemmet

2009 - Narrative Samtaler, Behandlingshjemmet Helsehjemmet

 

STILLINGER

2020 - 1 årig projektstilling som terapeut ved CSM-Syd behandlingssektion - individuel og gruppeterapi for unge i alderen 18 - 30 år.  

2018 - Frivillig i Kvisten. En organisation, der tilbyder gratis professionel psykoterapi til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb

2018 - Beskikket som censor ved Socialrådgiveruddannelsen,Professionshøjskolernes Censorsekretariat.

2017 - Familiebehandler/Psykoterapeut MPF ved Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling for Traume- og Torturoverlevere - Orlov fra 01.01.20

2016 - Selvstændig Psykoterapeut MPF

2013 - 17 Familiebehandler i Varde Kommune

2008 - 13 Behandlingsansvarlig på Behandlingshjemmet Helsehjemmet

2007 - 08 Adoptionsmedarbejder i Statsforvaltning Syddanmark

2005 - 07 Adoptionsmedarbejder i Vejle Amt

2002 - 05 Familieafdelingen i Kolding Kommune

1998 - 02 Familieafdelingen i Gråsten Kommune

 

UDDANNELSE

2020 -21 Traume Sensitiv Yoga TSY ved Lene Borresen, som er uddannet ved Bessel van der Kolk og David Emerson ved Traumecenter i Boston, som har

           udviklet metoden. 

2019 - 20 Chok Release Master uddannelsen ved Nadia Ferhat

2020 - Mentaliseringsbaseret terapi, MBT,  individuel og gruppeterapi ved cand.psych.aut. Anne Corlin og Anne Nørgaard

2016 - Narrativ Psykoterapeut 5 årig uddannelse, DISPUK

2011 - Afsluttet 3 årig uddannelse som Narrativ Samtaleterapeut, DISPUK ved Cand. Psych. Anette Holmgren

2007 - 09 Afsluttet 3 moduler - diplomuddannelsen i psykologi - videnskabsteori, kognitions-/neuropsykologi og udviklingspsykologi

1998 - Socialrådgiver ved Den Sociale Højskole i København

 

KURSER

2020 - 2 dages Yoga Retreat - Fordybelse ind i Yogaens verden og dens Restorative og Styrkende effekt ind i Terapien

2018 - 4 dags masterclass/post-advanced workshop med Dr. Peter Levine: Skam og stolthed - hen imod det autentiske selv den 22.-25. juni 2018

2017 - 3 dags introduktion til SE-metoden ved aut. psykolog Ursula Fürstenwald, specialist og supervisior i psykotraumatologi

2016 - 2 dags kursus i Familieorienteret Alkoholbehandling ved Frid A. Hansen.

2013 - 1 dags kursus i mentalisering og affektregulering med cand. Psych. Jens Hardy Sørensen.

2013 - 1 dages filosofisk drøftelse med Todd May – DISPUK, Snekkersten

2012 - 2 dages konference om Krise, traumer og vold med psykolog Alan Jenkins, Chekpsykolog Lars J. Sørensen mfl.

2011 - 2 dages kursus i mentalisering og affektregulering med cand. Psych. Jens Hardy Sørensen.

2011 - Samspil – kursus for fagpersoner i Spillerum udviklet af psykolog og ph.d. Katrine Zeuthen

2010-11 - 40 timers undervisning og 40 timers supervision i Narrative perspektiver ved Martin Nevers DISPUK – voldsprojekt under Haderslev Kommune

2010 - 5 dages Gruppelederkursus med narrative metaforer og eventyr ved Ingelise Nordenhoff og Gunnar Eide

2010 -2 dages kursus i Neuroaffektiv udviklingspsykologi og behandlingsform Theraplay m. Cand. Psych Susan Hart og Jukka

Makela MD Child Psychiatrist

2010 - 3 dages kursus i Integrated Children´s system (ICS) ved University College Syddanmark

2009 - 2 dages kursus i Neuroaffektiv udviklingspsykologi ved Cand. Psych. Susan Hart

2009 - 2 dages kursus – Masterclass – ved Dr. Peter Levine, Prof. Dr. Bobby Zachariae, Cand. Psych. Susan Hart mfl.

2004-05 - 11 dages kursus – øge faglige kompetencer i forhold til mødet med børn og familier ved Kolding Kommune

2002-03 - 10 dages kursus – øge faglige kompetencer i forhold til mødet med børn og familier ved Kolding Kommune

 

NØGLEKVALIFIKATIONER

Kontaktskabende, tillidsfuld og gode samarbejdsevner, såvel kommunikativt som skriftligt.

Vellidt, optimistisk og omsorgsfuld.

Kompetent faglig viden om børn og unge i familier, der har et særligt støttebehov.       

Psykoterapeutisk samtaleterapi af bred karakter med børn, unge og voksne. Psykoterapeutiske forløb med individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler, både over kort tid såvel som et længere forløb, alt efter støttebehov. Herudover tilbydes terapigrupper for såvel børn og unge, som voksne og familier.

Jeg har erfaring med behandling af sorg og krise, fysisk og psykisk vold, misbrug, seksuelle overgreb, stressfulde og traumatiske oplevelser. Desuden erfaring med kroniske og livstruende sygdomme, angst, depressioner, fødselsdepression og tilknytningsproblematikker. Fokus for mig er den betydning det har for relationen, kommunikationen og trivslen, såvel individuelt, som ind i familier.

Jeg har i de sidste 6 år specialiseret mig i traumebehandling med børn, unge og voksne, samt ind i deres familier, såvel med veteran- og flygtningefamilier. Jeg har samtaleerfaring med børn, unge og voksne med psykiatriske diagnoser og lidelser, PTSD og eksilproblematikker, hvor jeg oplever gode og udviklende samtaleforløb med større livskvalitet til følge.

 

FAGLIGTSTÅSTED

Min metode og tænkning er relations – og ressourceorienteret.

Min faglige referenceramme tager afsæt i den systemiske og narrative teori og metode.

I tilknytnings- og samspilsbehandling benytter jeg behandlingsmetoder ud fra et tilknytningsteoretisk grundlag. Jeg har i mange år arbejdet med neuroaffektiv psykoterapi, Somatic Experiencing, Chok Release, Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) individuel og gruppeterapi, psykoedukation, stabiliserende og nedregulerende metoder ind i behandlingsarbejdet og oplevet, at de forskellige metoder supplerer hinanden godt.


PERSONLIG INTERESSE

Jeg er et familiemenneske og nyder, at være sammen med mine børn og min mand, min sønderjyske familie, min mands familie og vores vennekreds.

Vi nyder som familie, at rejse, se og opleve den verden vi omgiver os med, hvilket jeg altid har gjort, også som ung pige. Særligt er vi som familie glade for Skagen og er der så tit, der er mulighed herfor.

Jeg nyder at læse bøger, såvel fagbøger som krimier – hvilket jeg altid har fundet ro og nydelse i. Podcasts er det nye sorte…

Jeg dyrker mindfulness og yoga, både alene hjemme og på hold, når det passer ind.

Jeg har altid deltaget aktivt i frivilligt arbejde og i lokalsamfundet. Jeg har været aktiv i bestyrelsesarbejde i mange år. I 7 år har jeg siddet i skolebestyrelsen på Lyshøjskolen i Kolding Kommune. I dag er jeg frivillig psykoterapeut i Kvisten.


 

Copyright @ All Rights Reserved

Bank