Konsultation

Narrativ Psykoterapi,     

Supervision, Undervisning og

Konsultation i Kolding

Samtaleterapi-sidebyside

Eksamineret psykoterapeut MPF

Brita-Marie Jordt Kappel

Birkedam 12P, 6000 Kolding

Ring og book en samtale på     51 92 04 52

Narrativ Individuel Supervision - Narrativ Gruppe Supervision

I mine supervisioner bestræber jeg mig på, at du kan beskrive dit arbejde således, at du får øje på dine egne initiativer og handlinger. Dette for at få dine betræbelser, initiativer og handlinger forbundet med dine værdier og de ønsker du har, for dit arbejdsliv....

I mine supervisioner bestræber jeg på, at du får begrebsliggjort din praksis således, at du får skabt større forståelse, indsigt og retning for dine værdier ind i dit arbejde. Jeg oplever, at mine supervisioner synliggør kvaliteten i dit arbejde og skaber et størrer fokus - her og nu, og ind i fremtiden...


Jeg oplever, at Narrativ Supervision tilbyder:

 • At du får øje på egne initiativer og handlinger
 • At du får øje på dine betræbelser, initiativer og handlinger
 • At du får forbundet dig med dine værdier og de ønsker du har, for dit arbejdsliv
 • At du får begrebsliggjort din praksis
 • At du får skabt større forståelse, indsigt og retning for dine værdier ind i dit arbejde
 • At du får synliggjot kvaliteten i dit arbejde og får skabt et størrer fokus - her og nu, og ind i fremtiden...


Jeg oplever, at Narrativ Gruppe Supervision tilbyder:

 • At I skaber faglige fællesskaber
 • At I får følelsen af samhørighed i opgaveløsningen og mindsker fornemmelsen af, at stå alene i opgaverne
 • At I bliver opmærksomme på hinandens bestræbelser, initiativer og værdier ind i jeres fælles faglighed
 • At I får beskrevet dilemmaer, oplevelser og forskellige ansvarsområder i opgaveløsninger, som giver klare rollefordelinger, nye fælles tiltag og retningslinjer for fremtidig handlinger


Konsultative Opgaver

Jeg yder rådgivning og vejledning til forældre, samt til lærerer, pædagoger og andre professionelle på børne- og ungeområdet. Udgangspunktet er i en konsultativ tilgang, hvor målet er at vejlede og rådgive de voksne rundt om barnet således, at der fremmes en samtaleform der er med til at opbygge et fællesskab op om børnene, hvor børnenes evner, viden, overbevisninger og ønsker for livet værdsættes. At skabe så optimale udviklingsmiljøer for barnet og den unge...

Jeg kan vejlede og rådgive om forhold til forskellige problemer og udfordringer. Det kan bl.a. være i forhold til pædagogisk praksis, sociale- og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Det kan være om børn og unge, hvis udvikling ikke går som forventet. Det kan også dreje sig om problemstillinger i forhold til en større gruppe børn og unge, eller samspillet imellem børn og voksne ind i familien og i forhold til de professionelle.

 Undervisning


 • Narrative Samtaler om Chok og Traumer
 • Narrative Samtaler med Børn
 • Narrative Samtaler med Unge
 • Narrative samtaler med Voksne
 • Narrative Samtaler med Familier
 • Narrative Samtaler med Par
 • Narrative Samtaler, med fokus på Krop og Stemninger...
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på at opfange nøgleord
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på at være Nysgerrig
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på at Lytte
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på Agenthed
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på at Skabe Sikre Platforme
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på Stilladserende Arbejde
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på Bevidning
 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på Eksternaliserende   

             Samtaler: Positons Kort 1

 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på Unikke Hændelser:

      Positions Kort 2

 • Narrative Samtaler, med særligt fokus på Magt og Diskurser
 • Narrative Samtaler med Familier, med særligt fokus på Magt og   

             Diskurser

 • Narrative Samtaler, med fokus på Små Bevidninger i Pædagogisk

             Praksis

 • Narrative Samtaler i Pædagogisk Praksis
 • Narrativ Teori og Metode
 • mm.Copyright @ All Rights Reserved

Bank